جستجو

ثبت شرکت تعاونی

آخرین مقالات
ثبت شرکت تعاونی - رویال ثبت

فهرست مطالب

شرکت های تعاونی به شرکتی اطلاق میشود که زیر مجموعه وزارت تعاون بوده و تعدادی افراد هم صنف یا هم خانواده یا شریک و دوست اقدام به برپایی آن مینمایند . این شرکتها با اهدافی از قبیل تولیدی، توزیعی ، کشاورزی ، دامداری ، بازرگانی ، خدماتی و  پیمانکاری تاسیس میگردد.

برای توضیح در مورد ثبت شرکت تعاونی، باید اطلاعاتی در مورد این نوع کمپانی داشته باشیم. شرکت تعاونی، شامل مجموعه ایی از افراد هم هدف است. این افراد برای به دست آوردن هدف تجاری مشترک با یکدیگر همکاری می کنند. شرکت های تعاونی، فعالیت اقتصادی سود آور انجام می دهند. این فعالیت اقتصادی، می تواند موارد مختلفی را شامل بشود. به همین دلیل شرکت ها تجاری دارای انواع و زیر مجموعه های مختلفی هستند. در ادامه درباره زیر مجموعه های شرکت اقتصادی، بیشتر توضیح می دهیم.

ثبت شرکت تعاونی، دارای مراحل های مختلفی می باشد. شرکت ها دارای انواع گوناگونی می باشند. شرکت تعاونی، یکی از انواع آن ها است. ثبت این نوع از شرکت ها در کلیات دارای شباهت هایی با ثبت سایر شرکت ها می باشد. اما در جزئیات ثبت، تفاوت هایی وجود دارد. ثبت شرکت های تعاونی به دلایل مختلفی انجام می شود. می توان برای ثبت شرکت، از مشاوران حقوقی کمک گرفت.

از انواع خدمات رویال ثبت می توان به ثبت اختراع اشاره کرد.

ثبت شرکت تعاونی چند منظوره

ثبت شرکت تعاونی برای رفع مشکلاتی عام در نظر گرفته می شود. به بیان دیگر برخی از افراد هم صنف در کنار هم این شرکت را تشکیل می دهند تا با استفاده از مزایای آن و به کمک هم مسائلی را حل و فصل کنند. در متن حاضر سعی داریم تا سیستم کاری این نوع شرکت را در کنار شرایط خاص موجود برای ثبت شرکت تعاونی را بررسی کنیم.

انواع شرکت تعاونی

تقسیم بندی شرکت های تعاونی، اهمیت بسیار زیادی دارد. تقسیم بندی شرکت های تعاونی، برای ثبت کردن آن ها، کمک کننده می باشد. شرکت های تعاونی دارای انواع متنوعی هستند. تقسیم بندی شرکت های تعاونی به شیوه های مختلف و بر اساس پارامتر های گوناگون، قابل انجام است. شرکت های را می توان بر اساس موضوع فعالیت، دسته بندی کرد. بعضی از شرکت های تعاونی، فعالیت تولیدی دارند.

به عنوان مثال، شرکت هایی با موضوع فعالیت کشاورزی و یا دامپروری را می توان از این نوع شرکت ها دانست. اما بعضی از شرکت های تعاونی، توزیعی هستند. البته ممکن است شرکت تعاونی از ادغام این دو نوع کمپانی به وجود آمده باشد. در نتیجه به آن شرکت تولیدی و توزیعی می گویند. اما شرکت ها به شیوه دیگری نیز قابل تقسیم بندی هستند.

می توان کمپانی ها تعاونی را، بر اساس نحوه عضویت در آن ها تقسیم بندی کرد. کمپانی های تعاونی عام، شرکتی هستند که عضویت در آن محدودیت خاصی ندارد. اما شرکت های تعاونی خاص، برای عضویت محدودیت دارند.

 • شرایط ثبت شرکت تعاونی

 1. تعداد اعضا حداقل 7 نفر (5 نفر +2 نفر بازرس)
 2. نداشتن سو پیشینه
 3. .داشتن مجوز در زمینه مرتبط که در زیر به توضیح آن میپردازیم:
 • شرکتهای تولیدی

 
برای ثبت شرکت تعاونی تولیدی نیاز است که مدرکی مرتبط با تولید توسط یکی از اعضا ارائه شود . مانند جواز تاسیس یا جواز تولید ، یا پروانه بهره برداری .
 
 • شرکتهای توزیعی

 
برای ثبت شرکت تعاونی توزیعی نیاز است که جواز کسب مرتبط به خدمات توزیعی ارائه گردد . داشتن این مدرک توسط یکی از اعضا الزامی میباشد . ارائه مدرکی مانند کارت بازرگانی نیز مورد تایید میباشد .
 
 • شرکتهای خدماتی

 
 شرکتهایی که میخواهد در زمینه مشاوره مهندسی یا خدماتی فعالیت نماید میبایست مدرکی دال بر داشتن تخصص در این زمینه مانند مدرک تحصیلی مهندسی حداقل یکی از شرکا ارائه نمایند .
 
 • شرکتهای بازرگانی

 
در این نوع شرکتها ارائه مدرک کاتر بازرگانی توسط یکی از شرکا الزامی میباشد .
 
 
ثبت شرکت تعاونی - رویال ثبت
ثبت شرکت تعاونی - رویال ثبت

نحوه ثبت شرکت تعاونی 

 1. ابتدا میبایست کپی  شناسنامه و کارت ملی کلیه شرکا ارائه شود
 2. سپس عقد قرارداد با شرکت ثبت رویال انجام گیرد
 3. فرم ثبت شرکت تکمیل میگردد ، که سمتها در آن مشخص میگردد ، مدیر عامل ، رییس  هیات مدیره ، ناسب رییس هیات مدیره ، عضو هیات مدیره ، بازرس اصلی و بازرس علی البدل همگی مشخص میشود . سپس حق امضا دارندگان حق امضا ، سپس موضوع فعالیت شرکت ، نام شرکت ، آدرس شرکت نیز تعیین میگردد.
 4. ارائه مجوز مرتبط .
 5. سپس کلیه اوراق اعم از  اساسنامه ، اظهارنامه ثبت شرکت ، صورتجلسه مجمع عمومی تنظیم میگردد .
 6. سپس در دوره ای که وزارت تعاون در نظر میگیرد کلیه اعضا هیات مدیره شرکت میکنند سپس آزمون میدهند .
 7. پس از قبولی در آزمون مجوز لازم از وزارت تعاون اخذ میگردد .
 8. سپس مدارک تایید شده به اداره ثبت شرکتها ارسال میگردد .
 9. پس از بررسی توسط اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شرکت ثبت میگردد .
 10. سپس روزنامه رسمی چاپ میشود

دلیل های ثبت کردن شرکت تعاونی

دلیل های زیادی برای ثبت قانونی شرکت تعاونی، وجود دارد. یکی از مهم ترین این دلایل، فعالیت اقتصادی بر مبنای قانون است.

اما به غیر از این مسئله هر یک از شرکت های تعاونی باید بر اساس نوع فعالیت خود دلیل های مناسب دیگری نیز داشته باشند. این نکته به این خاطر، دارای اهمیت است که برای ثبت شرکت های تعاونی، علت تاسیس آن ها بررسی می شود.

هیئت موسس کمپانی های تعاونی، باید در طرح پیشنهادی که برای شرکت خود دارند، ضرورت نیاز احداث این شرکت و دلایل آن را ذکر کنند. همچنین هدف های اقتصادی شرکت، باید در راستای قانون اساسی و سیاست های کلی کشور باشند. طرح پیشنهادی برای احداث کمپانی ها برای بررسی به اداره کل تعاون فرستاده خواهد شد.

ثبت شرکت تعاونی - رویال ثبت

راهنمای ثبت شرکت چند منظوره

ثبت شرکت تعاونی به این دلیل انجام می شود که چند نفر مشترک المنافع بتوانند در کنار هم مسائلی را حل کنند. برای نمونه این افراد هر کدام سرمایه های اندکی را به میان می آورند تا با تجمیع آن بتوانند کالاهای مورد نیاز همه را خریداری کنند. بعد همان کالا با سود اندک به اعضا فروخته می شود. این میان همه سود خواهند کرد. زیرا به خاطر حضور واسطه ها، خرید آن کالا برای یک فرد سخت بوده اما در کنار هم و با استفاده از سرمایه همگانی می شود آن را تهیه کرد.

یکی از شروط ثبت شرکت های تعاونی این است که بدانیم تمامی اعضا حق رأی دارند. این مسئله هیچ ربطی به میزان سهام افراد نداشته و بررسی نسبت سهام به رأی در شرکت تعاونی مورد نظر نیست. شرکت های تعاونی را می تواند از نظر تنوع عضویت افراد در دو دسته عام و خاص تعریف کرد. شرکت تعاونی عام محدودیت در جذب اعضا ندارد اما شرکت تعاونی خاص مختص گروه مشخصی از افراد، مانند کارگران، معلمان و غیره است.

همچنین در زمان ثبت شرکت تعاونی به یاد داشته باشید که نوع شرکت درخواستی شما تولیدی است و یا توزیعی. شرکت تعاونی تولیدی معمولا برای ایجاد اشتغال در زمینه های کشاورزی، دامداری، پرورش ماهی و مواردی از این دست تأسیس می شود. در حالی که شرکت تعاونی توزیعی به جهت توزیع برخی کالاهای مورد نیاز اصناف، ثبت می شوند.

مدارک ثبت شرکت تعاونی 

 1. کپی برابر اصل مدارک شناسایی اعضا
 2. گواهی عدم سو پیشینه برای همه اعضا و بازرسین
 3. مدرک مورد نیاز در زمینه تخصصی ارائه شود .
 4. فرم شرکت رویال ثبت تکمیل گردد .
 5. وکالتنامه وکیل امضا شود .
 6. مجوز وزارت تعاون توسط شرکت رویال ثبت اخذ میگردد .
 7. تایید دوره آموزشی گرفته میشود .
 8. امضا اوراق تنظیم شده توسط شرکت رویال ثبت
 9. داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 10. برای مدیر عامل داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم

مدت زمان ثبت شرکت تعاونی 

اگر کلیه مدارک حاضر باشد (کپی مدارک شناسایی اعضا و گواهی عدم سو پیشینه ) حدود 2 ماه تا ثبت نهایی شرکت زمان خواهد برد .

ثبت شرکت تعاونی با کمک مشاوران

کمک گرفتن از مشاوران، برای ثبت شرکت تعاونی، دارای مزیت های بسیار زیاد و قابل توجه ایی است. به دلیل وجود این مزیت های فراوان، امروزه بسیاری از افراد برای ثبت شرکت تعاونی خود از مشاوران و متخصص های این زمینه کمک می گیرند. ثبت شرکت، یک روال و پروسه قانونی است. در تمام کار های قانونی معمولا پیچیدگی ها و جزییاتی وجود دارد. بسیاری از افراد، از این پیچیدگی ها آگاه نیستند.

اما افرادی در  زمینه ثبت انواع شرکت، از جمله شرکت های تعاونی، تجربه دارند.در نتیجه آن ها به سایرین، برای ثبت شرکت کمک می کنند. هلدینگ رویال در این مورد خدمات ارائه می دهد. با راهنمایی مشاوران، ثبت کردن شرکت تعاونی در مسیر قانونی و درستی پیش می رود. مشاوران و متخصصان با اطلاع کامل از قوانین، در زمینه ثبت شرکت، از به وجود آمدن مشکل ها پیش بینی نشده در هنگام ثبت کردن کمپانی، جلوگیری می کنند.

ثبت شرکت به کمک مشاوران، دارای مزیت های دیگری نیز می باشد. یکی دیگر از مزیت های ثبت شرکت به کمک مشاوران، کاهش زمان این پروژه قانونی است. کسانی که برای رسیدن به یک هدف خاص و فعالیت اقتصادی، قصد همکاری با یکدیگر و ایجاد شرکت را دارند؛ در زمینه فعالیت خود دارای تخصص هستند. اگر این افراد بخواهند بدون کمک و  مشاوره اقدام به ثبت کردن شرکت های تعاونی بکنند؛ ممکن است موفق شوند.

اما به دلیل مسلط نبودن آن ها بر امور ثبت کردن کمپانی ها، قطعا انجام این کار وقت، انرژی زیادی از آن ها می گیرد. در صورتی که مشاوران و متخصصان در زمینه ثبت شرکت، به دلیل تجربه و تسلط خود، انجام این کار را در کم ترین زمان ممکن انجام خواهند داد.

ثبت شرکت تعاونی - رویال ثبت

حداقل سرمایه ثبت شرکت تعاونی

کمک گرفتن از مشاوران، برای ثبت شرکت تعاونی، دارای مزیت های بسیار زیاد و قابل توجه ایی است. به دلیل وجود این مزیت های فراوان، امروزه بسیاری از افراد برای ثبت شرکت تعاونی خود از مشاوران و متخصص های این زمینه کمک می گیرند. ثبت شرکت، یک روال و پروسه قانونی است. در تمام کار های قانونی معمولا پیچیدگی ها و جزییاتی وجود دارد. بسیاری از افراد، از این پیچیدگی ها آگاه نیستند.

اما افرادی در  زمینه ثبت انواع شرکت، از جمله شرکت های تعاونی، تجربه دارند.در نتیجه آن ها به سایرین، برای ثبت شرکت کمک می کنند. هلدینگ رویال در این مورد خدمات ارائه می دهد. با راهنمایی مشاوران، ثبت کردن شرکت تعاونی در مسیر قانونی و درستی پیش می رود. مشاوران و متخصصان با اطلاع کامل از قوانین، در زمینه ثبت شرکت، از به وجود آمدن مشکل ها پیش بینی نشده در هنگام ثبت کردن کمپانی، جلوگیری می کنند.

ثبت شرکت به کمک مشاوران، دارای مزیت های دیگری نیز می باشد. یکی دیگر از مزیت های ثبت شرکت به کمک مشاوران، کاهش زمان این پروژه قانونی است. کسانی که برای رسیدن به یک هدف خاص و فعالیت اقتصادی، قصد همکاری با یکدیگر و ایجاد شرکت را دارند؛ در زمینه فعالیت خود دارای تخصص هستند. اگر این افراد بخواهند بدون کمک و  مشاوره اقدام به ثبت کردن شرکت های تعاونی بکنند؛ ممکن است موفق شوند.

اما به دلیل مسلط نبودن آن ها بر امور ثبت کردن کمپانی ها، قطعا انجام این کار وقت، انرژی زیادی از آن ها می گیرد. در صورتی که مشاوران و متخصصان در زمینه ثبت شرکت، به دلیل تجربه و تسلط خود، انجام این کار را در کم ترین زمان ممکن انجام خواهند داد.

ثبت شرکت تعاونی بدون در نظر داشتن سرمایه اولیه، غیر ممکن است. اشاره کردیم که در زمان تهیه مدارک لازم مهم است که فیش پرداختی این مبلغ را در اختیار داشته باشید. شما باید در یک بانک معتبر حسابی را به نام شرکت خود افتتاح کرده و میزان 51% از کل سهام شرکت را برای ثبت شرکت تعاونی در قدم اول، به آن حساب واریز کنید.

توجه داشته باشید که این مبلغ از طریق اعضا تهیه می شود. در نتیجه هر فرد باید بر اساس همان مقدار سهامی که در اساسنامه ذکر شده است، میزان مشخص هزینه اولیه را واریز کند. البته اگر این سرمایه به صورت نقدی و جنسی در نظر گرفته شده است نیز باید تا زمان مقرر، تقدیم شود. در نهایت ثبت شرکت تعاونی بدون در نظر داشتن یک سوم از سرمایه کل، قابل بررسی نیست.

ثبت شرکت تعاونی بدون بررسی شرایط لازم و تأمین سرمایه آن، قابل تصور نیست. در صورتی که می خواهید این موضوع را بیشتر موشکافی کرده و از زوایای مختلف آن مطلع شوید، ما استفاده از سرویس مشاوره رایگان رویال ثبت را به شما پیشنهاد می کنیم. رویال ثبت با بررسی 12000 پرونده مختلف در زمینه های متفاوت، به این میزان از دانش دست پیدا کرده است که بداند راه مناسب و سریع برای ثبت شرکت تعاونی کدام است. برای دریافت مشاوره از کارشناسان ما، در 24 ساعت شبانه روز و هفت روز هفته می توانید تماس گرفته یا به صورت گفتگوی اینترنتی سؤالات خود را مطرح کنید. 

با ما تماس بگیرید

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ثبت شرکت تعاونی می توانید از مشاوره رایگان رویال ثبت استفاده کرده و به صورت ۲۴ ساعت در هفت روز کاری ارتباط خود را با کارشناسان ما حفظ نمایید.

سوالات متداول ثبت شرکت تعاونی

شرکت های تعاونی به شرکتی اطلاق میشود که زیر مجموعه وزارت تعاون بوده و تعدادی افراد هم صنف یا هم خانواده یا شریک و دوست اقدام به برپایی آن مینمایند . این شرکتها با اهدافی از قبیل تولیدی، توزیعی ، کشاورزی ، دامداری ، بازرگانی ، خدماتی و  پیمانکاری تاسیس میگردد.

ثبت شرکت تعاونی بدون در نظر داشتن سرمایه اولیه، غیر ممکن است. اشاره کردیم که در زمان تهیه مدارک لازم مهم است که فیش پرداختی این مبلغ را در اختیار داشته باشید. شما باید در یک بانک معتبر حسابی را به نام شرکت خود افتتاح کرده و میزان 51% از کل سهام شرکت را برای ثبت شرکت تعاونی در قدم اول، به آن حساب واریز کنید.

ثبت شرکت تعاونی به این دلیل انجام می شود که چند نفر مشترک المنافع بتوانند در کنار هم مسائلی را حل کنند. برای نمونه این افراد هر کدام سرمایه های اندکی را به میان می آورند تا با تجمیع آن بتوانند کالاهای مورد نیاز همه را خریداری کنند.

برای ثبت آنلاین شرکت لطفا به لینک زیر مراجعه فرمایید:

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×

شروع مکالمه

یکی از اعضا را انتخاب و در واتساپ گفتگو کنید.

× پشتیبانی آنلاین