جستجو

از آنجا که قوانین مالیاتی کشور هر روز دستخوش تغییرات میگردد و عموما شرکتها بویژه شرکتهای تازه تاسیس از این قوانین آگاهی کافی ندارند نیاز به یک مشاور آگاه که به آخرین قوانین اشراف داشته باشد همواره احساس میشود . این شرکت با دهها پروژه فعال و صدها پروژه انجام شده در زمینه مشاوره مالیاتی توانسته سهم کوچکی در ایفای این نقش و کمک به شرکتها و بنگاههای اقتصادی برای جلوگیری از جرایم مالیاتی داشته است .

ارائه خدمات مالی و مالیاتی

مشاوره مالیاتی شامل چندین بخش میباشد : 1-ارائه گزارش ارزش افزوده : هر فصل تا 15 ماه بعد از آن فرصت میباشد تا نسبت به ارائه این گزارش اقدام شود . مثلا برای ارائه گزارش ارزش افزوده فصل تابستان تا 15 مهر فرصت میباشد تا ای گزارش به اداره ارزش افزوده ارائه شود . 2-ارائه گزارش فصلی : هر فصل تا 30 ماه بعد از آن فرصت میباشد تا نسبت به ارائه این گزارش اقدام شود . مثلا برای ارائه گزارش ارزش افزوده فصل تابستان تا 30 مهر فرصت میباشد تا این گزارش به اداره مالیات ارائه شود . لازم بذکر است که این گزارشات با یکدیگر متفاوت میباشد و هر یک باید به یکی از ادارات ارائه شود گزارش ارزش افزوده به اداره ارزش افزوده و گزارش فصلی به اداره مالیات . ای دو گزارش دقیقا با یکدیگر باید انطباق داشته باشند . 3-در پایان هر سال مالی که معمولا اسفند ماه میباشد ، باید نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی به اداره مالیات اقدام شود که برای اشخاص حقیقی تا 31 خرداد سال بعد و برای اشخاص حقوقی تا 31 تیر سال بعد فرصت داده میشود تا این اظهارنامه تسلیم اداره مالیات گردد . این گزارش شامل خلاصه ای از عملکرد سالیانه و مرتبط با 8 گزارش ارائه شده (4 گزارش ارزش افزوده و 4 گزارش فصلی میباشد . 4-دفتر نویسی : که باید از روی اظهارنامه مالیاتی دفاتر پلمپ تدوین شود و پس از آ شرکت آماده بررسی ممیز مالیاتی میباشد . 5-دفاع از عملکرد : پس از دفتر نویسی و درخواست ممیز برای دفاع موعدی تعیی میشود تا در تاریخ مذکور حسابدار به اداره مالیات مراجعه و نهایتا از عملکرد مالی شرکت دفاع نماید . این پروسه هر ساله قابل تکرار میباشد .

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×

شروع مکالمه

یکی از اعضا را انتخاب و در واتساپ گفتگو کنید.

× پشتیبانی آنلاین