• انتقال برند

  انتقال برند تجاری چیست ؟ از آنجاییکه برندها بعنوان نوعی مالکیت معنوی محسوب میشوند و اموال غیر منقول تلقی میگردند مانند هر اموال دیگری قابل انتقال میباشند. مثلا فرض کنید برندی به نام فرد حقیقی یا حقوقی الف ثبت گردیده است این برند میتواند به فرد حقیقی و حقوقی منتقل شود . از زمان انتقال کلیه حقوقی آن برند متعلق به فرد میباشد .

 • ثبت برند فارسی

  برند ، علامت ، شکل، آرم فارسی همگی تداعی کننده یک نشان تجاری است که بصورت فارسی نوشته شده است و معنی فارسی دارد . یعنی اگر یک کلمه انگلیسی مانند LIGHT به معنی سبک فارسی و به این صورت نوشته شود لایت ، در نتیجه لاتین محسوب شده و ارئه کارت بازرگانی الزامی میباشد . حتی اگر در لوگوی طراحی شده برای برند حرفی حتی بصورت مستتر لاتین مشاهده شود آن برند فارسی محسوب نمیشود.

 • ثبت برند لاتین

  ثبت برند، ثبت آرم ، ثبت لوگو، ثبت علامت همگی بصورت لاتین همگی تداعی کننده علامت تجاری محصول ، کالا ، و خدمات یک شخص میباشد که در آن حروف انگلیسی یا حروفی به غیر از فارسی گنجانده شده است . این حروف میتواند در عنوان برند تجاری گنجانده شده باشد و یا میتواند به نوعی در لوگو نشان داده شود . در هر دو حالت برند لاتین محسوب میشود .

 • ثبت برند تجاری
  نام یا علامت تجاری یا همان برند همگی گویای مشخصات و و یژگیهای برخی محصولات میباشد . مثلا با شنیدن برندی مانند کوکا کولا کلیه ویژگیهای این محصول اعم از طعم رنگ مشخصات ظاهری برای مصرف کننده تداعی میگردد .
   
  برند شخصی یعنی برندی که به نام شخص حقیقی ثبت شود و برند شرکتی  یعنی برندی که به اسم شرکت ثبت شود .