مراحل ثبت برند تجاری

ثبت برند تجاری

نام یا علامت تجاری یا همان برند همگی گویای مشخصات و و یژگیهای برخی محصولات میباشد . مثلا با شنیدن برندی مانند کوکا کولا کلیه ویژگیهای این محصول اعم از طعم رنگ مشخصات ظاهری برای مصرف کننده تداعی میگردد .
 
برند شخصی یعنی برندی که به نام شخص حقیقی ثبت شود و برند شرکتی  یعنی برندی که به اسم شرکت ثبت شود .
1397/09/10[ ادامه ... ][نمایش : 353]