• ثبت شرکت در اسلواکی
  کشوری واقع در اروپای مرکزی حدود 6 میلیون نفر جمعیت دارد .این کشور عضو اتحادیه اروپاست .این کشور با کشورهای اتریش ، چک ،اوکراین مجارستان و لهستان هم مرز میباشد . این کشور تا سال 1993 چکسلواکی بوده و بعدا به دو کشور چک و اسلواکی تفسیم دشه است .این کشور 127 امین کشور وسیع دنیاست . اسلواکی، اسلونی ،لیتوانی و لتونی تنها کشورهای کمونیستی هستند که عضو اتحادیه اروپا میباشند 
 • ثبت شرکت درچین

  این کشورباتوجه به مواردفوق ورابطه بسیارخوب ومثبتی که با ایران دارد یکی ازبهترین وهوشمندانه ترین گزینه ها برای ثبت شرکت می باشد. مدارک موردنیاز جهت ثبت شرکت درچین -اسامی سهامداران و اعضا هیئت مدیره شرکت

 • ثبت برند مواد غذایی

  در تعریف مواد غذایی باید گفت هر ماده ای که با هدف نیرو رساندن و تغذیه انسان مورد استفاده قرار گیرد که اکثرا ریشه نباتی یا حیوانی دارد ماده غذایی گویند . این مواد نهایتا تبدیل به انرژی شده و مانند سوخت در خودرو عمل میکند .این انرژی میتواند جهت رشد ، نمو ، حرکت ، تفکر و ... تبدیل گردد .

 • مراﺣﻞ ثبت شرکت در عمان

  آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ در ﻋﻤﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ و اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ادارات دوﻟﺘﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ، اداره ﻣﺎﻟﻴﺎت و اداره ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.

 • ثبت شرکت در کشور عمان

  عمان کشوری است جزو کشورهای حوزه خلیج فارس ، عرب زبان ، که در خاورمیانه واقع شده است . پایتخت این کشور مسقط میباشد جمعیت این کشور حدود 3 میلیون نفر میباشد . درآمد عمده این کشور از نفت میباشد . این کشور با یمن ، امارات ، عربستان سعودی هم مرز میباشد و با ایران مرز آبی دارد .

 • ثبت شرکت در ارمنستان

  ارمنستان کشوری که هم مرز با گرجستان ، ایران ، ترکیه ، و جمهوری آذربایجان است و مرز آبی در دریای خزر نیز دارد . این کشور زمانی جزو ایران بوده که در زمان قاجار از ایران جدا گردیده است . این کشور از لحاظ کشاورزی بسیار ضعیف میباشد .این کشور دارای منابع غنی از مواد معدنی است پایتخت این کشور ایروان میباشد . این کشور دارای آیین مسیحی میباشد.

 • ثبت شرکت در گرجستان

  اینکشور که اصطلاحا در منطقه اوراسیا واقع شده است غربا به دریای سیاه و جنوبا به ارمنستان و شمالا به روسیه و نهایتا با جمهوری آذربایجان و ترکیه هم مرز است . جمعیت این کشور حدود 4 میلیون نفر میباشد . این کشور درخواست عضویت در اتحادیه اروپا را داده است و اتحادیه اروپا در حال بررسی و تصمیم گیری برای وارد کردن این کشور به اتحادیه اروپاست .

 • مراحل ثبت شرکت در اصفهان

  عقد قرارداد با مجموعه رویال امضا وکالتنامه جهت ثبت شرکت تکمیل فرم ثبت شرکت که شامل اطلاعات زیر است : 1- آدرس شرکت : مکان اصلی فعالیت شرکت که کلیه اظهارنامه ها و دعوتنامه ها

 • ثبت شرکت در اصفهان

  استان اصفهان در میانه ایران واقع شده است و به نوعی مرکزیت دارد . این استان در مقام سوم از لحاظ جمعیت قراردارد.

 • ثبت شرکت در ترکیه

  ترکیه از قدیمی ترین مناطق مسکونی دنیا به شمار می آید. ترکیه کشوری در جنوب غربی آسیا و جنوب شرقی اروپا قرار گرفته. 97 درصد ترکیه در آسیا و 3 درصد دراروپا قرار دارد

 • مراحل ثبت شرکت بصورت آنلاین

  ابتدا شرکا جلسه ای را ترتیب میدهند و برخی موارد را مشخص میکنند . اعم از اینکه چند نفر عضو شرکت هستند ، درصد سهم هر یک از شرکا چقدر است .

 • ثبت مادرید

  کنوانسیون مادرید ، که بر اساس پروتکل مادرید تظیم شده است ، برای تسهیل در امر ثبت برند تجاری برای هر یک از 85 کشور عضو میباشد . براساس این کنوانسیون در صورتیکه برند تجاری در هر یک از کشورها ثبت شود، شخصیت حقیقی یا حقوقی میتواند بدون حضور در سایر کشورهای عضو از کشور مبدا خود اقدام به ثبت برند نماید و با اینکار از هر گونه سو استفاده از برند تجاری جلوگیری نماید .